ЗАВАНТАЖИТИ

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

Бар’єри

Продовольчий сектор використовує 40% усього виробництва пакувальної продукції й потребує усе більш спеціалізованого виконання пакування. Постійно підвищуються вимоги до його гігієнічних, сенсорних і комфортних властивостей.
Так звана первинна упаковка, що перебуває в безпосередньому контакті з виробом, становить приблизно 57% загальної кількості пакувальної продукції, у той час як вторинна або "комунікаційна" упаковка — 7%. Нарешті, третинна або транспортна упаковка (типу картонних коробок) становить 36%.
Виробничий ланцюжок зазначених матеріалів зв'язує виробників матеріалу з компаніями, які створюють технологію й машини для друкування й пакування, замикаючись на виробниках кінцевого пакування.
Вітчизняні системи дозволяють пакувати продовольчі продукти "природно", усуваючи більшу частину консервантів, що передбачає застосування матеріалів зі спеціальними фізико-хімічними й механічними властивостями.

Захисна атмосфера

Основні фактори, що впливають на якість продовольства при зберіганні, такі:
1) світлопроникністьдеякі типи випромінювання каталізують небажані реакції в продуктах, особливо у світлочутливих речовинах;
2) газопроникність, особливо кисню — дозволяє аеробним мікробам дихати, обумовлює окиснення й, як наслідок, втрату аромату, окиснення вітамінів і утворення двоокису вуглецю;
3) вологопроникність — створює умови, які можуть сприяти розвитку мікробів і погіршують експлуатаційні характеристики пакування. У результаті упаковка стає більш проникною для кисню;
4) теплопроникність — прискорює всі реакції;
5) механічні впливи — динамічні (поштовхи й вібрація) і статичні (стиск).
Для подолання зазначених проблем, збільшення максимальних строків зберігання виробу все частіше застосовуються вдосконалені технології впакування.

Розглянемо пакування в захисній атмосфері. Вона характеризується наявністю хоча б одного з наступних ознак:
1) регульоване газове середовище;
2) змінена атмосфера;
3) саморегулювальне газове середовище (SCA), що використовує переваги метаболізму виробів;
4) зроблена в процесі зберігання (ISG), що використовує матеріали, селективні стосовно деяких газів;
5) атмосфера двоокису вуглецю (СDА) — має концентрацію від З2% до 60%;
6) компенсований вакуум (CV);
7) стерильне пакування, яке полягає в наповненні стерильного пакета стерилізованим продуктом;
8) вакуумне пакування;
9) активне пакування, при якому використовуються матеріали, які поглинають або виділяють (або й те й інше разом) певні речовини, як у випадку "вічних" упаковок;
10) пакування, що використовує переваги декількох з вищезгаданих методів, наприклад, комбінація зміненої атмосфери й активного впакування.